Referencie

Rok 2000:

 • rekonštrukcia chaty vo Veľkom Krtíši, realizačný projekt
 • výstavný stánok v Bratislave, štúdia

Rok 2001:

 • Návrh interiéru trojizbového bytu v Bratislave, štúdia
 • Novostavba rodinného domu vo Veľkom Krtíši, obec Kováčovce, jednostupňový projekt
 • Rekonštrukcia chaty v Lučenci , dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Rekonštrukcia bytu v Bratislave, dispozičné riešenie na stavebné povolenie, statický posudok, návrh interiéru
 • Rekonštrukcia rodinného domu, obec Hostie okr. Zlaté Moravce

Rok 2002:

 • Rekonštrukcia materskej škôlky v Rimavskej Sobote, zmena využitia objektu, jednostupňový projekt, štúdia interiéru
 • Obecný chodník v Kolároch, okr. Veľký Krtíš, dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Verejný vodojem pre obec Prieloh, Dolná Strehová, kompletná dokumentácia
 • Riešenie statickej dopravy a parku pri reštaurácii vo Veľkom Krtíši, kompletná dokumentácia
 • Novostavba rodinného domu v Žiline, štúdia
 • Verejné sociálne zariadenia so statickou dopravou v Dolnej Strehovej, kompletná dokumentácia
 • Preložka cesty II/527 , obchvat v obci Balog nad Ipľom, štúdia

Rok 2003:

 • Územnoplánovacie podklady pre obec Balog nad Ipľom, územno – plánovacia dokumentácia pre celú obec
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Lučenci, kompletná dokumentácia
 • ekonštrukcia rodinného domu , obec Hostie, Zlaté Moravce
 • Interiér rodinného domu v Rusovciach, Bratislava , štúdia
 • Interiér bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, štúdia
 • Rekonštrukcia reštaurácie v Bratislave, kompletná dokumentácia, interiér
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Záhorskej Bystrici, Bratislava, dokumentácia

Rok 2004:

 • Verejná skládka pre obec Koláre, Veľký Krtíš, dokumentácia
 • Novostavba Rodinného domu v Kvetoslavove , kompletná dokumentácia
 • Novostavba Rodinného domu v Kvetoslavove , kompletná dokumentácia
 • Zmena nebytových priestorov na byt, Bratislava, dokumentácia na stavebné povolenie
 • Zmena nebytových priestorov na byt v Senci, dokumentácia pre stavebné povolenie, návrh interiéru
 • Bytový dom v Bratislave , skutkové zameranie stavby, posúdenie
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Záhorciach, okr. Veľký krtíš (foto)
 • Reštaurácia a ubytovňa v Bratislave, kompletná dokumentácia a interiér
 • Rekonštrukcia bytu v Bratislave, dokumentácia , interiér
 • Novostavba rodinného domu, Balog nad Ipľom, jednostupňový projekt
 • Interiér predajne AGRESSOR – SEBASTIANO, POLUS, Bratislava
 • Interiér bytu v Bratislave, návrh
 • Rekonštrukcia bytu a zmena využitia na Notársky úrad v Nitre, dokumentácia, interiér
 • Interiér novostavby rodinného domu v Nitre
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Trenčíne, dispozičné riešenie, interiér
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Brezne, študia

Rok 2005:

 • Návrh hotela a športovo zábavného centra , zahraničie, Veľká Británia, štúdia 3D
 • Interiér obchodných priestorov parfumérie v Zlatých Moravciach, 3D
 • Exteriér materskej škôlky , Veľký Krtíš , 3D
 • Obchodné priestory v Martine, 3D
 • Obchodné priestory , predajňa, Brno ČR, dispozičné riešenie, povolenie, 3D
 • Kancelárske priestory, výroba, Bratislava, dispozičné riešenie, 3D, konzultácie
 • Rekonštrukcia bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, návrh interiéru
 • Rekonštrukcia bytu v Nitre, 3D, návrh, realizácia rekonštrukcie
 • Zmena dispozície holobytu pred kolaudáciou, dokumentácia, 3D
 • Rekonštrukcia 1i. bytu v Bratislave, dokumentácia, návrh interiéru, realizácia
 • Novostavba záhradnej chaty v Bratislave, štúdia

Rok 2006:

 • Rekonštrukcia záhradnej chaty v Bratislave na rodinný dom , kompletná dokumentácia (foto)
 • Interiér novostavby bytu ROZADOLL, návrh, realizácia interiéru
 • Rekonštrukcia víkendovej chaty , Veľký Krtíš, kompletná dokumentácia
 • Rekonštrukcia bytu v Bratislave, 3D
 • Rekonštrukcia bytu 3i. v Bratislave, dispozičné riešenie, 3D
 • Interiér rodinného domu v Galante, novostavba, 3D
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, návrh dispozície, 3D
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave, kompletná dokumentácia
 • Interiér rodinného domu, Lozorno ,3D, realizácia

Rok 2007:

 • Rekonštrukcia 1i. bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, 3D, stavebné povolenie
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, 3D, kompletná dokumentácia, návrh a realizácia interiéru
 • Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu , Veľký Krtíš, kompletná dokumentácia
 • Interiér holobytu v Bratislave, novostavba , 3D, realizácia interiéru
 • Rekonštrukcia chaty na Orave, kompletná dokumentácia

Rok 2008:

 • Riešenie podkrovného bytu , Svätý Jur, dispozičné riešenie, 3D, realizácia interiéru
 • Rekonštrukcia bytového domu v Bratislave, návrh podkrovných bytov, kompletná dokumentácia
 • Rekonštrukcia bytu v Šamoríne, kompletná dokumentácia
 • Novostavba rodinného domu v Bratislave, kompletná dokumentácia (foto)
 • Novostavba ubytovne v Bratislave, kompletná dokumentácia
 • Rekonštrukcia reštaurácie, 3D

Rok 2009:

 • Rekonštrukcia a prístavba reštaurácie , Veľký Krtíš, 3D
 • Rekonštrukcia bufetu na Kramároch v Bratislave, 3D
 • Novostavba rodinného domu , Čierna Voda, kompletná dokumentácia
 • Interiér rodinného domu , novostavba, obec Malinovo, 3D, realizácia interiéru
 • Rekonštrukcia podkrovia , Ivanka pri Dunaji, 3D, interiér, kompletná dokumentácia
 • Novostavba penziónu v Bratislave, 3D, dokumentácia územného rozhodnutia, stavebné povolenie
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, 3D
 • Rekonštrukcia 1i. bytu v Bratislave, dispozičné riešenie, dokumentácia na stavebné povolenie, posudok
 • Návrh záhradného domu k rodinnému domu v Bratislave, 3D, ohláška

Rok 2010:

 • Rekonštrukcia rodinného domčeku , prístavba a návrh podkrovia v Šamoríne, jednostupňový projekt, 3D
 • Novostavba rodinného domu , Záhorská Bystrica , kompletná dokumentácia
 • Skutkové zameranie objektu v Bratislave
 • Rekonštrukcia rodinného domu, Veľký Krtíš, dokumentácia pre stavebné povolenie, 3D ( foto)
 • Novostavba objektu na státie pre autá, garáže k obytnému domu, Veľký Krtíš,kompletná dokumentácia
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave, dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, kompletná dokumentácia, stavebné povolenie, 3D interiéru
 • Rekonštrukcia pohostinstva v Bratislave, skutkové zameranie, štúdia
 • Novostavba rodinného domu v Bratislave, štúdia /li>
 • >Novostavba rodinného domu , Čierna Voda, kompletná dokumentácia, návrh interiéru, realizácia stavby a interiéru

Rok 2011:

 • Návrh detskej izby, Svätý Jur , 3D, realizácia zariadenia
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, 3D
 • Riešenie príjazdovej cesty 700m do zastavaného územia, Bernolákovo,stavebné povolenie
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, posudok, návrh riešenia, dokumentácia nahlásenie
 • Rekonštrukcia 3i. bytu v Bratislave, posudok, dokumentácia na stavebné povolenie
 • Riešenie fasády rodinného domu v Bardejove , 3D
 • Návrh detskej izby v Bratislave, štúdia, návrh, zadanie do výroby, 3D
 • Skutkové zameranie objektu v Bratislave
 • Novostavba zrubovej chaty v Zázrivej , dokumentácia na stavebné povolenie
 • Zmena využitia stavby z nebytových priestorov na byt v Bratislave

Rok 2012:

 • Návrh pracovného stola, Svätý Jur , 3D, realizácia
 • Pizzeria s barom v podkroví v Bratislave, 3D
 • Rekonštrukcia víkendového domu na vidieku , projektová dokumentácia
 • Zvukové štúdio v Bratislave, 3D + realizácia 1 izbový byt vo Vajnoroch, návrh interiéru