Referencie

2014:

Návrh interiéru bytu v Bratislave, realizácia interiéru

Rodinný dom Modrý Kameň , projekt pre stavebné povolenie

Rodinný dom Veľký Krtíš, Projekt pre stavebné povolenie

Rodinný dom Bernolákovo, Projekt pre stavebné povolenie

Rodinný dom Sabinov, projekt pre stavebné povolenie, projekt skutočného realizovania stavby

Dodatočné stavebné povolenie v Bratislave pre rodinný dom

Dodatočné stavebné povolenie pre prístavbu rodinného domu v Bratislave

Projekt pre stavebné povolenie pre prevádzku zberu odpadu a výkupu železa

Štúdia pre technickú infraštruktúru v Podunajských Biskupiciach

 

2013:

Technická infraštruktúra Hospodárskeho dvora v Želovciach, štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, príjazdová cesta s križovatkou, administratívna budova

Riešenie 4 izbového bytu v Bratislave, projekt pre stavebné povolenie, návrh interiéru, realizácia prestavby bytu, realizácia interiéru

Technická infraštruktúra v Modrom Kameni pre 60 rodinných domov, IS, príjazdové cesty, štúdie rodinných domov, podklady pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie

Skutočné realizovanie stavby vo Veľkom Krtíši, kaštieľ – zameranie jestvujúceho stavu a posúdenie konštrukcií

Návrh interiéru pre 3 izbový byt v Bratislave, realizácia interiéru a návrh nábytku na mieru

Návrh interiéru pre internetovú herňu v Bratislave, projekt pre stavebné povolenie, realizácia interiéru

 

2012 :

Rodinný dom v Maďarsku, projektová dokumentácia

Interiér rodinného domu v Chorvátskom Grobe

Rodinný dom vo Veľkom Krtíši, štúdia, projektová dokumentácia

Technická infraštruktúra pre 8 rodinných domov v Modrom Kameni , prístupová cesta, IS, štúdia rodinných domov

Rodinný dom Modrý Kameň, štúdia, projektová dokumentácia, interiér

Pracujem od roku 2000 . Ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte ma.